Podmínky použití Instagram nástavby na vašem webu

1. Základní ustanovení

1.1 Vymezení pojmů

 1. Poskytovatelem služeb je Jan Čech, Nádražní 876, 56002 Česká Třebová, IČO: 87324130.
 2. Klientem je fyzická či právnická osoba, která s poskytovatelem služeb uzavřela smlouvu jejímž předmětem byla tvorba nebo úprava webových stránek nebo e-shopu.
 3. Instagram nástavbou se rozumí část systému webových stránek klienta, sloužící ke sběru a následnému zobrazování obsahu příspěvků ze sociální sítě Instagram, na webových stránkách klienta.
 4. Administrace webových stránek je část webových stránek klienta sloužící k jejich úpravě, nastavení a správě.
 5. Příspěvkem se rozumí příspěvek na platformě Instagram včetně jeho obsahu.
 6. Obsahem příspěvku se rozumí samotný obsah příspěvku, tedy zejména fotka, obrázek, video, náhled videa, text příspěvku.

1.2 Individuální podmínky

 1. V závislosti na konkrétních požadavcích klienta a možnostech implementace částí systému se mohou vyskytnout případy, kdy budou tyto podmínky upraveny individuálně, a to ve smlouvě jejímž předmětem byla tvorba nebo úprava webových stránek anebo jiným způsobem.

2 Používání Instagram nástavby

2.1 První použití a provoz Instagram nástavby

 1. Pro použití Instagram nástavby se klient přihlásí Instagram účtem v Administraci webových stránek v části „Konfigurace“.
 2. Klient používáním Instagram nástavby souhlasí se zobrazováním příspěvků z Instagram účtu, kterým se přihlásil v Administraci webových stránek, na jeho webových stránkách.
 3. Obnova příspěvků probíhá prvním přístupem na klientovu webovou stránku po více jak dvou hodinách od poslední obnovy příspěvků.
 4. Poskytovatel služeb nebere žádnou odpovědnost za příspěvky zobrazené na webových stránkách klienta – zobrazuje se vždy určitý počet posledních příspěvků na Instagram účtu, kterým se klient přihlásil v Administraci webových stránek.
  1. Počet zobrazovaných příspěvků se odvíjí od vzhledu a nastavení webových stránek klienta.
  2. Zobrazují se též příspěvky, jejichž obsahem je video. V takovém případě se zobrazí na webových stránkách klienta tzv. thumbnail, tedy náhled videa, který poskytne Instagram.
 5. Příspěvky, které byly ze sociální sítě Instagram odstraněny budou z webových stránek klienta odstraněny při nejbližší následné obnově (viz. 2.1/III.)
  1. Obsah příspěvku není uložen na webových stránkách klienta, pouze odkaz na obsah na serverech Instagramu. Odstranění příspěvku v aplikaci Instagram tedy vede k nezobrazování obsahu příspěvku na webových stránkách klienta.
  2. Je možné, že se obsah příspěvku bude zobrazovat ještě nějakou dobu po smazání v aplikaci Instagram, avšak pouze do další obnovy, z důvodu mezipaměti prohlížečů, poskytovatelů připojení anebo služeb třetích stran a Poskytovatel služeb tuto skutečnost není schopen ovlivnit.
  3. Pokud klient potřebuje bezodkladně odstranit příspěvek/příspěvky ze své webové stránky, může tak učinit ručně viz. bod 2.2.

2.2 Ukončení provozu Instagram nástavby a odstranění dat

 1. Ukončení provozu Instagram nástavby může klient provést z Administrace webových stránek v části „Konfigurace“.
  1. Ukončení provozu provede kliknutím na odkaz „Odhlásit a odstranit data Instagramu“.
 2. Ukončením provozu Instagram nástavby se smažou veškerá data, která byla načtena ze sítě aplikace Instagram a z webových stránek klienta se skryje část, ve které jsou Instagram příspěvky zobrazeny.
 3. Pro opětovné použití Instagram nástavby bude nutné se opětovně přihlásit přes Instagram účet.

Nevíte si rady?
Neváhejte se zeptat

Nevíte si rady nebo potřebujete něco konzultovat? Nápovědu stále zdokonalujeme na základě vašich požadavků a postřehů. Uvádíme co nejvíce možných variant, které používáme na řešení jednotlivých částí webu, mějte ale na paměti, že projekty řešíme individuálně na základě konkrétních potřeb.

Nádražní 876
560 02 Česká Třebová

honza.cech@czechgroup.cz

+420 774 201 483

*
*