Zásady ochrany osobních údajů Instagram nástavby

1. Úvodní ustanovení

1.1 Správce osobních údajů a vymezení pojmů

 1. Správcem osobních údajů je Jan Čech, Nádražní 876, 56002 Česká Třebová, IČO: 87324130
 2. Klientem je fyzická či právnická osoba, která se správcem osobních údajů uzavřela smlouvu jejímž předmětem byla tvorba nebo úprava webových stránek nebo e-shopu.
 3. Instagram nástavbou se rozumí část systému webových stránek klienta, sloužící ke sběru a následnému zobrazování obsahu příspěvků ze sociální sítě Instagram, na webových stránkách klienta.
 4. Administrace webových stránek je část webových stránek klienta sloužící k jejich úpravě, nastavení a správě.
 5. Příspěvkem se rozumí příspěvek na platformě Instagram včetně jeho obsahu.
 6. Obsahem příspěvku se rozumí samotný obsah příspěvku, tedy zejména fotka, obrázek, video, náhled videa, text příspěvku.

1.2 Správa a užívání osobních údajů klienta

 1. Tento dokument pojednává pouze o zásadách ochrany, užívání a uchovávání osobních údajů Instagram nástavby, nikoli zbytku Administrace webových stránek klienta.
 2. Správce osobních údajů shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje klienta ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, který zpracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV a navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (GDPR).
 3. Správce osobních údajů zpracovává a shromažďuje osobní údaje skrze Instagram nástavbu na webových stránkách klienta.

2 Zpracovávané údaje

 1. Správce osobních údajů zpracovává tyto údaje: Identifikační číslo a přezdívka Instagram účtu, přístupový token Instagram účtu, tzv. long-live přístupový token Instagram účtu a odkaz na obsah příspěvků publikovaných přihlášeným Instagram účtem

2.1 Účel zpracování a doba uchování

 1. Identifikační číslo a přezdívka Instagram účtu
  1. Neuchovává se.
  2. Slouží pouze pro klienta v Administraci webových stránek pro ověření správného přihlášení.
 2. Přístupový token Instagram účtu
  1. Neuchovává se.
  2. Slouží pouze pro vygenerování tzv. long-live přístupového tokenu Instagram účtu.
 3. Long-live přístupový token Instagram účtu
  1. Uchovává se, dokud se klient nerozhodne k přerušení používání Instagram nástavby.
  2. Slouží ke komunikaci s API (rozhraní pro komunikaci mezi aplikacemi) aplikace Instagram.
 4. Odkaz na obsah příspěvků publikovaných přihlášeným Instagram účtem
  1. Uchovávají se, dokud se klient nerozhodne k přerušení používání Instagram nástavby.
  2. Neuchovává se obsah příspěvku, pouze odkaz na obsah příspěvku v síti Instagram.
  3. Slouží k zobrazování obsahu příspěvků na webové stránce klienta.

3 Práva klienta

 1. Klient může využít níže uvedená práva prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce, kde je tento dokument k dispozici, příp. kontaktem uvedeným na smlouvě klienta a správce osobních údajů, jejímž předmětem byla tvorba nebo úprava webových stránek nebo e-shopu, pokud není stanoveno jinak.

3.1 Právo na přístup k osobním údajům

 1. Klient má právo získat od správce osobních údajů informace o tom, zda a jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány.
 2. Správce osobních údajů poskytne při vyžádání těchto informací klientem, spolu s informacemi, kopii zpracovávaných údajů.

3.2 Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů

 1. Klient má právo na opravu nebo výmaz osobních údajů.
 2. Toto právo může klient využít kliknutím na odkaz „Odhlásit a odstranit data Instagramu“ v Administraci webových stránek klienta v části „Konfigurace“.
  1. Tímto postupem budou odstraněna veškerá uchovávaná data Instagram nástavbou a pro její znovupoužití bude nutné se opětovně přihlásit.
 3. Klient tímto odvolává souhlas se zpracováním osobních údajů, opětovné přihlášení přes Instagram účet v Administraci webových stránek se považuje za nové udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

3.3 Právo požadovat vysvětlení

 1. V případě, že klient pojme podezření, že jeho osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, může žádat správce osobních údajů o vysvětlení jak a k jakému účelu jsou jeho osobní údaje zpracovávány a uchovávány.

3.4 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 1. Klient má právo, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

3.5 Právo na přenositelnost údajů

 1. Klient má právo získat, nebo požádat správce osobních údajů, aby klientovi osobní údaje předal jinému správci osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

4 Cookies

 1. Instagram nástavba ke své činnosti nepoužívá soubory cookies a nemůže a nepracuje se soubory cookies vytvořené a zpracovávané aplikací nebo webovou stránkou Instagram.
 2. Administrace webové stránky klienta může používat cookies soubory pro autorizaci a autentizaci, avšak tento dokument upravuje zásady ochrany osobních údajů výhradně Instagram nástavby.

Nevíte si rady?
Neváhejte se zeptat

Nevíte si rady nebo potřebujete něco konzultovat? Nápovědu stále zdokonalujeme na základě vašich požadavků a postřehů. Uvádíme co nejvíce možných variant, které používáme na řešení jednotlivých částí webu, mějte ale na paměti, že projekty řešíme individuálně na základě konkrétních potřeb.

Nádražní 876
560 02 Česká Třebová

honza.cech@czechgroup.cz

+420 774 201 483

*
*