Přidání projektu na localhost

Po nakonování projektu do složky "C:\www" je potřeba si přidat do souboru httpd-vhosts.conf nového virtualního hosta.

Upravit soubor C:\xampp\httpd-vhosts.conf přidat:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin cech@zerostudio.cz
DocumentRoot "C:/www/nazevprojektu"
ServerName nazevprojektu.test
ServerAlias www.nazevprojektu.test
</VirtualHost>

 

Ve složce C:\Windows\System32\drivers\etc\ je soubor hosts je potřeba nastavit práva pro zápis a úpravy-> otevřít soubor hosts a přidat řádek:
127.0.0.1 nazevprojektu.test www.nazevprojektu.test

Poté je třeba změnit php verzi a verzi apache ve složce "C:\xamp" jsou 3 verze php - 7.1, 7.4, 8.1.

Pro změnu php verze je potřeba si přejmenovat složku php a apache na verzi která ti chybí a pak si vybrat verzi a přejmenovat složky na php a apache.

Pro příklad tedy -> php přejmenovat třeba na php71 podle toho co chybí a pak vzít třeba php74 (podle toho která verze je třeba) a přejmenovat ji na php.

Do složky "C:\www" přidat soubor adminer.php odkaz  (manuálně uložit)

V projektu jít do složky app/config otevřít config.neon -> zde jsou přihlašovací udaji k databázi

Jít na stránku https://aja02.vas-server.cz/adminer přihlásit se a exportovat databázi

Export nastavit takto:

Jit na http://localhost/adminer.php přihlásit se user: root heslo: root

Vytvořit novou databázi s názvem projektu a importovat do ní ten exportovaný soubor

Jít do svého projektu a do složky app/config vložit soubor: odkaz (manuálně uložit)

Nevíte si rady?
Neváhejte se zeptat

Nevíte si rady nebo potřebujete něco konzultovat? Nápovědu stále zdokonalujeme na základě vašich požadavků a postřehů. Uvádíme co nejvíce možných variant, které používáme na řešení jednotlivých částí webu, mějte ale na paměti, že projekty řešíme individuálně na základě konkrétních potřeb.

Nádražní 876
560 02 Česká Třebová

honza.cech@czechgroup.cz

+420 774 201 483

*
*