Nápověda k Položkám menu

Položky menu je modul, který více či méně obsluhuje téměř každou stránku na webu (kromě produktů, košíku a podobných speciálních stránek). Specifické části obsluhované přes tento modul budeme probírat v samostatných kapitolách (Blog, Reference a podobné druhy obsahu, které se objevují různě napříč projekty). Zde si pak popíšeme jednotlivé části modulu obecněji.

Obsah stránky

Jak se pohybovat v položkách menu?

K pohybu mezi jednotlivými položkami menu nám slouží levý sloupec. Umožňuje vyhledat dle názvu, přidat novou položku, zobrazit položky vyhozené v koši, upravit základní vlastnosti hlavní strany (většinou právě hlavní strana je složena z mnoha druhů obsahu - více o tom, kde hledat možnost editace najdete v jedné z častých otázek - Jak upravím text nebo obrázek na stránce). Položky s ikonkou „i“ slouží pro rychlý přístup k Položkám menu, které mají zatržený nějaký checkbox a následuje obsah složkovaný dle typu položek. Ikonou „+“ se pak rozklikáme dál do hloubky každého menu nebo nabídky. Klikem přímo na název složky (například „Patička“ lze zobrazit výpis v tabulce, kde lze šipkami měnit pořadí jednotlivých položek ve struktuře (na třetím obrázku). Ikonka „kompas“ dává vědět, že daná položka ve struktuře je přesměrovaná jinam (například položka „Kontakty“ v Patičce / Zákaznickém servisu je nejspíš přesměrovaná na položku „Kontakt“ někde v jiném menu na webu (běžně umístěnou v „Horním menu“). Kam je přesměrovaná zjistíte rozkliknutím - je tam poté uvedena informace hned nahoře o přesměrování s možností prokliku na tu související položku / stránku.

 

Přidání / editace položky menu

Název položky

Povinná položka, která se v případě, že nepoužijeme další detailní nastavení, používá i pro název do menu a jako hlavní nadpis. Název by měl být výstižný a měl by říkat maximum toho, co najde návštěvník na stránce. Používá se i pro dosazení do titulku, popisu stránky (pro vyhledávač a podobně).

Zobrazit / skrýt / koš

Ruční volba, zda položka má být zobrazena nebo skryta (pro veřejnou část - v těchto volbáých zůstává položka v administraci viditelná v levém sloupci), nebo úplně vyhozena do koše (zmizí i z levého sloupce v administraci a zůstává k nalezení pouze v koši).

Nadřazená položka

Volbou nadřazené položky určujete hierarchii jednotlivých položek menu ve struktuře webu. Položky menu lze řadit do sebe prakticky neomezeně a díky tomu lze obsah různě zanořovat dle potřeby.

Po kliku na „Zvolit“

Příznakové checkboxy

Dle daného projektu jsou k dispozici checkboxy, kterými určuji různé příznaky dané položce menu - například, že v kategorii, kde není k dispozici popis, nezobrazíme kontaktní osobu, nebo poradnu. Příznak "virtuální menu" může dobře sloužit v případě, že pro kampaň potřebujeme na e-shopu udělat „skrytou“, ale z URL adresy (newsletter, facebook kampaň) dostupnou kategorii s akčními produkty. Jednotlivé volby se mohou podle projektu lišit, jedná se o funkci, kterou ovlivňujeme jak funkčnost, tak grafickou podobu jednotlivých veřejných stránek.

Připojený formulář

Dle typu položky menu se mohu rozhodnout, zda má být zobrazen formulář (a případně jakého typu) nebo nikoliv. Je možné, že některé formuláře se přiřazují automaticky i když tato volba není využita (například v sekci „Kariéra“ je nesmysl, aby u každé pozice muselo být zatrháváno něco, co ve výsledku bude všude. To je typický příklad toho, kde se formulář určeného typu zobrazí vždy bez ohledu na volbu. Vše je samosebou na dohodě a na požadavcích daného projektu.

Typ položky menu

Veledůležitá volba u položky menu, která určuje vzhled dané Položky menu na veřejné části. Například volbou „Blog“ určíme, že se daná položka menu má chovat jako článek blogu. To ovlivňuje zobrazování dané položky na webu návštěvníkům, může také ovlivňovat zobrazení položek menu v jednotlivých menu a v různých částech webu nebo e-shopu.

Pořadí

Při editaci položky menu je možné nastavit pořadí v rámci dané části struktury webu. Jedná se tak o alternativu posunování šipkami.

Obsah

Do obsahové části se promítá u jednodušších typových stránek nejpodstatnější čás obsahu. U složitých částí obsahu napojujeme tento hlavní obsah na takovou část stránky, která nejvíce odpovídá charakteru editoru. Editor umožňuje volit úrovně nadpisů, volby odkazů, tučnou volbu, odrážkové a číslované seznamy, tabulky a podobně.

Jsou k dispozici předvolené šablony pro rozdělení obsahu do více sloupců


Perex

Nebo taky anotace stránky. Využívá se například v náhledu článku z blogu a v podobných přípaech. Je k dispozici několik voleb editoru, které se ale v některých případech nemusí projevovat na veřejné části (vždy záleží na implementaci a potřebách projektu).

Nastavení datumů

Datumy mohou sloužit k omezení zobrazení položky menu, případně k určování pořadí zobrazení na veřejné části webu (například u výpisu článků z blogu nebo novinek je ve zvyku je řadit chronologicky dle zadaného data). Pokud nevyplní administrátor datum „Vloženo“, použije se aktuální datum a čas.

Detailní nastavení

Je důležitou součástí každého projektu. Dle projektu, grafických návrhů a požadovaných funkcí se zde nastavují další složitější obsahové a fuknční parametry. Zde vždy hodně záleží na projektu a nelze to asi popsat příliš univerzálně. Vyplňují se zde například otevírací doby, nadpis pro menu, nadpis h1, nastavení title a description pro vyhledávač a podobné nastavení.

Připojené galerie a soubory

Zde je možné k dané položce menu připojit fotogalerii nebo soubory ke stažení. Fotogalerie a soubory se pak spravují v samostatných modulech.

Související položky a možnost přesměrování

Volbou souvisejících položek můžeme pokročileji propojovat mezi sebou položky menu. Například u přidání článku blogu mohu zde přes volbu připojit autora článku. Nebo napojit ručně související části obsahu, které se pak na dané stránce zobrazí na místě, kde by se například jinak zobrazil obsah náhodně (využití například při vícedílných článcích blogu nebo propojování článků blogu na produkty a další obsah).

Přesměrování pak slouží pro přidání položky menu, která ale už včetně obsahu existuje jinde na webu. Typicky třeba odkaz na Kontakty z patičky, když už položka Kontakty existuje v horním menu. Aby nevznikaly duplicity a nemusel se obsah editovat na dvou místech (více práce a hlavně duplicitní obsah pro vyhledávání), tak užijeme právě toto přesměrování - necháme v horním menu kontakty včetně obsahu a do patičky založíme pouze duplikát a přesměrujeme jej nahoru.

Odkazy na ostatní položky

Pro snadné získání odkazu na další položky a stránky v administraci můžeme využít právě této části. Vybereme na kterou položku menu chceme získat obsah a klikneme na ni. Vyskočí okno s odkazem, který můžeme použít pro vložení do editoru.

Obrázky

Obrázek položky menu se využívá například pro náhledovou fotografii článku na blogu, fotografii kontaktní osoby (pokud je kontaktních osob více) nebo náhledovou fotografii kategorie. Právě pro tyto případy máme k dispozici podle projektu běžně několik obrázků, kde je uveden běžně účel a požadovaný rozměr pro ideální vzhledový výsledek. Pokud potřebujeme použít někde obrázek jen v několika málo případech, existuje většinou "Obrázek položky menu" s rozměrem 0x0, který jen uloží nahraný obrázek. Takové obrázky se používají ale sporadicky a pro každý častý účel je běžně založen vlastní obrázek (Obrázek článku blogu, Kontaktní osoby, Kategorie a podobně).

Nevíte si rady?
Neváhejte se zeptat

Nevíte si rady nebo potřebujete něco konzultovat? Nápovědu stále zdokonalujeme na základě vašich požadavků a postřehů. Uvádíme co nejvíce možných variant, které používáme na řešení jednotlivých částí webu, mějte ale na paměti, že projekty řešíme individuálně na základě konkrétních potřeb.

Nádražní 876
560 02 Česká Třebová

honza.cech@czechgroup.cz

+420 774 201 483

*
*