Jak upravím text nebo obrázek na stránce?

Obsah stránky vychází prvotně z grafického návrhu. Je několik možností, jak je obsah stránky nasazen na redakční systém a závisí to od toho, jaký kousek obsahu chceme měnit.

Obsah na stránce se může načítat:

 • Přímo z odpovídající položky menu v administraci (název, obsah, perex pod obsahem, případně detailní nastavení). Obrázek pak v pravém sloupečku na stejné stránce, případně v připojené fotogalerii. Soubory ke stažení mohou být připojené (pokud odkaz není přímo v obsahu stránky).
 • Z podstránek dané stránky, což je realizováno kvůli snažší administrovatelnosti. Takže v levém sloupci se ikonou "plus" u aktuální stránky, kde chceme měnit obsah, můžeme podívat, jaké (a jestli) má podpoložky. Pokud ano, tak postupujeme stejně jako v první odrážce, jen tedy u podstránek.
 • Z jiných položek menu (typicky třeba na hlavní straně se natahují náhledy článků z blogu, náhledy kategorií, služeb a podobně). V takovém případě je potřeba dohledat, kde ve struktuře se nám články, kategorie a podobně nacházejí - můžete využít hledání, které je umístěno nad stromem s položkami menu a prohledává názvy položek ve stromu - když najde, otevře strom až k položce a položku podbarví.
 • Z jazykových mutací - pokud se jedná typicky o prvek, který se na webu opakuje mnohokrát, mohou být texty nebo adresy k obrázkům vyplněny v modulu "Nastavení / Jazykové mutace". Běžně se jedná například o benefity firmy, různé nadpisy napříč webem, nebo třeba "hlavní kontaktní" osoba a podobně.
 • Poslední možnost je různé pokročilejší propojování obsahu. Může probíhat přes "Související položky menu" (button na detailu položky v administraci dole), nebo například přes tagy. 
  • Propojování přes související položky menu je použité vždy, když je potřeba stejný obsah přiřadit k několika stránkám. Připojování obsahu může probíhat oboustranně - tedy u inkriminované položky si volím, které jsou ty související, ale také můžu volit u jedné položky, ke kterým všem dalším položkám souvisí. Jak je toto nastavené je hodně individuální a vždy to nastavujeme tak, aby to mělo smysl a souvisí to třeba i s tím, jak hodně se jednotlivé obsahy na stránkách přidávají. Pokud přidáváme nový článek blogu, nastavujeme autora třeba tak, že u toho nového článku v souvisejících položkách zaškrtneme daného autora. Teoreticky by to ale šlo udělat tak, že by se u autora článku nastavilo, kterých článků je autorem - to ale v tomto případě opravdu smysl nedává.
  • Tagování používáme tehdy, když chceme AUTOMATICKY propojovat podobný obsah napříč webem. Interně si mohu například otagovat články blogu (je to něco jiného než štítky, ty jsou po vyplnění veřejné a sdružují obsah napříč blogem a jeho rubrikami). Pokud mám otagované články blogu (v detailním nastavení, pokud je tagování k dispozici), tak pak například mohu pomocí vyplnění tagů u produktů v e-shopu automaticky napárovat příslušné články blogu. Tato funkce je velmi individuální a je vždy řešena v rámci projektu. Neexistuje asi nějaký univerzální příklad, který by rovnou fungoval, pokud to není takto naprogramováno. Pokud váš projekt tuto funkci využívá, tak se tagy vyplňují v detailním nastavení u položky menu.
 • Obrázek může vycházet z grafického návrhu a nepředpokládá se jeho častá změna. Takový obrázek můžete vyměnit přímo na serveru:
  • Nejprve zjistíme jeho umístění pomocí "Prozkoumat prvek" (jedna z položek po kliku pravým tlačítkem myši na obrázek) v Google Chrome:
  • Vidíme umístění "/userfiles/images/01.jpg" a původní velikost "1920 x 700 pixelů" - to nás obojí zajímá.
  • Nachystáme si nový obrázek v dané velikosti a se stejným názvem.
  • Přes jakoukoliv Položku menu v administraci se proklikáme na server do složky userfiles:
  • Zde ve složce userfiles se proklikáme do inkriminované složky (zjistili jsme o pár kroků výše).
  • Jakmile jsme ve správné složce, uvidíme i obrázek (v našem případě 01.jpg), klikneme pravým tlačítkem myši a pomocí "rename" přejmenujeme například na 01_old.jpg
  • Jako poslední krok zbývá nahrát přichystaný obrázek v daných rozměrech a s totožným názvem souboru, jako byl obrázek starý, na server
  • Jako poslední krok se vrátíme na veřejnou část webu a řádně aktualizujeme web - Windows zkratka CTRL+R, MacOS případně CMD+R

Zbytek webu došíváme