Proč se na e-shopu nezobrazuje výrobek?

Aby se výrobek zobrazil návštěvníkovi e-shopu, musí splňovat určité parametry:

  • výrobek musí mít zatrženo "Zobrazit"
  • prodej výrobku nesmí být ukončen (datum ukončení prodeje musí být v budoucnosti, nebo nevyplněno)
  • cena výrobku musí být větší než 0
  • výrobek musí být zařazen do příslušné kategorie e-shopu
  • výrobek musí být skladem (skladové množství musí být vyšší jak 0) nebo musí mít zatrženo "zobrazovat při nulovém skladu"

Další nastavení závisí na daném projektu / e-shopu a je nutné jej případně konzultovat.

Zbytek webu došíváme