Nápověda k Dashboardu u webu

Dashboard u webových stránek

Rychlá akce

Tyto dlaždice slouží pro rychlý proklik na novou položku menu nebo fotogalerii. Využijete ji například při přidávání nového článku na Blogu nebo nové Reference.

Poslední odeslané formuláře

Slouží pro náhled na poslední odeslané zprávy z formulářů na webu. V případě, že formulářů je na webu více typů, lze mezi posledními zprávami z jednotlivých formulářů přepínat klikem na název formuláře. Lze se u každého typu formuláře prokliknout také do celého archivu odeslaných zpráv nebo na detail dané zprávy. 

Poslední komentáře

V některých implementacích je využíván modul komentářů (například komentáře k článkům blogu). Tento modul slouží k jejich kontrole, zobrazení případně odstranění (v případě vulgarit a podobně).

Zbytek webu došíváme