Obrázky a ikonky

Ikonky, které potřebujeme v background-image např. v before a after můžeme vybrat pomocí automaticky generovaného svg view elementu a přebarvovat pomocí masky. Všechny view jsou v svg spritu ve formátu nazev-ikony-view.
Příklad načítání přes view. (zde jsou v příkladu inline styly, můžeme ale použít odkukoliv.)

Příklad s již definovanými barvami (bere z svg - název původní ikony je alert.svg)
<div style="width: 100px; height: 100px; background: url('/assets/front/sprite.svg#alert-view') no-repeat 0/cover;"></div>

Příklad s použití masky (svg se chová pouze jako maska, můžeme přebarvovat přes pozadí libovolně)
<div style="width: 100px; height: 100px; background: blue; mask-image: url('/assets/front/sprite.svg#alert-view'); mask-size: cover"></div>
 

Popřípadě můžeme nahrát do složky (není ale nutné)

nahrajeme do složky www/img (kde si je můžeme rozkategorizovat do složek případně).
 

Další obrázky

Uživatelsky editovatelné obrázky, které nebudou zatím nijak napojené do složky /userfiles/images/ - tato složka se nahrává na git, ostatní obsah složky /userfiles/ se nepushuje!

Pokud jde tak obrázek uložit v jpg (png jen v případě nutnosti průhlednosti, ikonky vždy v svg)

Adobe XD - export ikonek

  1. Označíme všechny části ikonky a hodíme do groupy pomocí CTRL + G
  2. V levém sloupci vybereme vrstvy a klikneme na danou ikonku
  3. Změníme pojmenování ikonky
  4. Označíme všechny ikonky a vlevo nahoře přes File -> Export -> Export selected si hromadně uložíme do nějaké složky.
  5. Nahrajeme na icomoon.io a přes pravou nabídku u  ikon odebereme barvu (těm co chceme přebarvovat na projektu) (properties -> remove all colors)
  6. Ve spodní nabídce dáme generate svg a poté se nám stáhne složka, ve které nás zajímá pouze složka SVG - ikonky z ní vezmeme a dohodíme do složky resources/svg-sprite odkud se automaticky kompilují.
  7. V html použijeme tímto stylem (pokud jsme odbarvili přes icomoon, bude nám fungovat fill vlastnost - můžeme použít v sass souboru, nemusí být takto inline)
<svg style="fill: pink;">
<use href="/assets/front/sprite.svg#nazev_ikony"></use>
</svg>

Definování obrázků a jejich velikostí

V superadministraci je nastaveno několik typů obrázků a jejich velikostí. Zatím se fotka zmenší na daný rozměr, ale zůstane zachováno aspect-ratio - poměr stran

Je tedy potřeba obrázky většinou dát do nějakého figure - například section__figure - tomu definovat rozměry - výška a šířka a potom daný obrázek nastavit, aby tento figure vyplnil (choval se pouze jako pozadí) - například width: 100%, height: 100%, object-fit:cover. Tím se zachová stejný rozměr, ikdyž se nahraje fotka v jiném poměru stran. Zároveň je potřeba daný figure pozmenšovat na menších zařízeních, aby přibližně odpovídal poměr stran a z obrázku se nestala úzká a vysoká nudle na mobilu. Na mobilních zařízeních, kde se obsah většinou stahuje při každém zmenšení displaje, je možnost použít relativní výšku pomocí jednotky vw - viewport width, která nastaví výšku obrázku podle šířky displaye - například height: 30vw a obrázek se bude stále scalovat a zachovávat poměr stran.

Nevíte si rady?
Neváhejte se zeptat

Nevíte si rady nebo potřebujete něco konzultovat? Nápovědu stále zdokonalujeme na základě vašich požadavků a postřehů. Uvádíme co nejvíce možných variant, které používáme na řešení jednotlivých částí webu, mějte ale na paměti, že projekty řešíme individuálně na základě konkrétních potřeb.

Nádražní 876
560 02 Česká Třebová

honza.cech@czechgroup.cz

+420 774 201 483

*
*