Superadmin

Konfigurace a hlášky

zde můžeme přidat obecné textace, v konfiguracích se potom dají přímo vypnout, nastavit viditelnost pro administraci (zda mohou upravovat i klienti).
Přístup k textacím je potom v kódu přes proměnnou $web['ID_HLASKY_NEBO_KONFIGU']

Menu

zde se přidávají menu pro položky menu v administraci. Je zde možnost zobrazit/nezobrazit v sitemap, pokud nechceme mít vyloženě zaindexováno - může se jednat třeba o položky, které nemají proklik, jsou jen součástí slideru například.

 

Obrázky a videa

zde můžeme zakládat obrázky pro jednotlivé části našeho webu - nejčastěji položky menu nebo produkt. Můžeme si zvolit vícero rozměrů - odděleně středníkem a vícero složek kam budeme jednotlivé rozměry ukládat. Například tedy složka bude blog/big;blog/middle;blog/small a rozměry potom
šířka - 1920;800;400, výška - 1300;700;300 (pokud dosadíme 0, rozměr nebude omezen, výšku tedy například můžeme nastavit na 0 ve všech případech, pokud chceme jen stáhnout na šířku). Kvalita necháváme většinou 80, aby došlo ke zmenšení velikosti. maska potom tvoří název obrázku -> maska-id_polozky-id_obrazku.typ. Formát většinou chceme jpg, jen ve vyjímečných případech, kdy potřebujeme zachovat průhlednost pozadí dáme png. Poté ještě můžeme nastavit zda chceme formát nové generace (webp).

Záložka videí funguje obdobně

Supplementy

dodatečná nastavení pro individuální položky menu, produkty, apod. Automaticky se potom u položek zobrazí - checkboxy přímo nahoře a ostatní supplementy dole v detailním nastavení. Zvolíme formát, název, typ (u typu radio můžeme zvolit možnosti které budou na výběr), skupinu - supplementy z jedné skupiny se vypíšou pod nadpiskem u sebe v detailním nastavení, a typ (pokud je textové pole, můžeme zvolit přes typ jeho velikost).

Stavy objednávek

většinou zůstává jak je, jinak se zde dá klasicky přidat další stav objednávky.

Platba a doprava

zde můžeme zase přidávat, odebírat dopravy a platby. Nastavit jim speciální cenu, ikonu, název, poznámku atd. Výpis je až ve vue většinou.

Formuláře

zde můžeme přidat nový formulář, nebo upravit stávající. Při přidání máme poměrně hodně možností, zde je příklad jak může vypadat již vyplněno. Máme zde zástupné znaky {domain} a {menuitem}, kam se automaticky dosadí doména a název položky menu, ze které se formulář odeslal. V těle mailu je potřeba také zadat zástupné znaky - jsou to pouze webalizované názvy jednotlivých inputů -> Jméno a příjmení -> jmeno-a-prijmeni, název -> nazev, apod.

Zde jsou už potom k vidění jednotlivé položky formuláře. Můžeme u nich nastavit, jestli jsou povinné, jejich formát, jméno, typ a potom i například hlášku která vyskočí při nevyplnění nebo třeba placeholder před vepsáním textu do inputu.

Jazyky

možnost přidat nebo skrýt a upravit jazyk (možnost nastavit měnu a vlastní doménu)

Uživatelé

výpis uživatelů, možnost úpravy rolí

Dashboard

skrytí položek dashboardu (není prakticky třeba, máme 2 možnosti - eshop, a infoweb, to se automaticky vypne při změně konfigurace IS_ESHOP)

Ostatní

různé nastavení - hromadné přejmenování, invalidace db cache a latte cache apod.

Nápověda

dodatečné možnosti přidání nápovědy na různá místa

 

Nevíte si rady?
Neváhejte se zeptat

Nevíte si rady nebo potřebujete něco konzultovat? Nápovědu stále zdokonalujeme na základě vašich požadavků a postřehů. Uvádíme co nejvíce možných variant, které používáme na řešení jednotlivých částí webu, mějte ale na paměti, že projekty řešíme individuálně na základě konkrétních potřeb.

Nádražní 876
560 02 Česká Třebová

honza.cech@czechgroup.cz

+420 774 201 483

*
*