Javascript a kompilace javascriptových souborů

Javascript

Na novějších webech používáme pouze čistý Javascript bez JQUERY a Boostrapu !

Globální javascript potřebný na většině stránkách nalezneme v resources/js/app.js - inicializace funkcní apod., pokud chceme použít jen v konkrétní šabloně, můžeme využít {block scripts} tímto způsobem (pozor, jde použít pouze v případě že to není partial šablona - partial šablona už sama o sobě je v block content dané stránky ! Proto můžeme dát do parent šablony nebo do app.js - pro globální javascript)

{block content}
 Obsah stránky
{/block}


{block scripts}
  <script>
    Javascript stránky
  </script>
{/block}​

Pokud je potřeba dodat nějaký plugin, většina z nich je už právě ve stejné složce jako app.js a je jen potřeba přidat do webpack.mix.js souboru, aby se poskládal javascript bundle - vendor.js, který je automaticky načítán do šablon.

let mix = require('laravel-mix');

mix.options({
    processCssUrls: false,
});

// front
mix.sass('resources/sass/front/app.scss', 'assets/front/app.css')
  .combine([
    'resources/js/jquery.js',
    'resources/js/custom.js',
    'resources/js/bootstrap.js',
    'resources/js/incredible_select.js',
    'resources/js/netteForms.js',
    'resources/js/nette.ajax.js',
    'resources/js/fancybox.js'
  	], 'www/assets/front/vendor.js')
  .js('resources/js/app.js', 'assets/front/app.js')
  .js('resources/js/Vue/main.js', 'assets/front/eshop.js').vue();

// admin
mix.sass('resources/sass/admin/app.scss', 'assets/admin/app.css')
  .sass('resources/sass/front/mceeditor.scss', 'assets/admin/editor.css')
  .combine([
    'resources/js/jquery.js',
    'resources/js/popper.min.js',
    'resources/js/bootstrap.js',
    'resources/js/netteForms.js',
    'resources/js/nette.ajax.js',
    'resources/js/select2.js',
    'resources/js/incredible_select.js',
    'resources/js/selectize.js',
    'resources/js/jstree.js',
    'resources/js/moment.js',
    'resources/js/datetimepicker.js',
    'resources/js/jquery.tablesort.js',
    'resources/js/stickybits.js',
    'resources/js/Chart.js',
    'resources/js/datatables.js',
  ], 'www/assets/admin/vendor.js')
  .js('resources/js/admin_app.js', 'assets/admin/app.js')
  .js('resources/js/statistic_app.js', 'assets/admin/statistic.js');

// login
mix.sass('resources/sass/login/app.scss', 'assets/admin/login.css')


// basis setting
mix.setPublicPath('www')
  .version()
  .disableNotifications();

Nevíte si rady?
Neváhejte se zeptat

Nevíte si rady nebo potřebujete něco konzultovat? Nápovědu stále zdokonalujeme na základě vašich požadavků a postřehů. Uvádíme co nejvíce možných variant, které používáme na řešení jednotlivých částí webu, mějte ale na paměti, že projekty řešíme individuálně na základě konkrétních potřeb.

Nádražní 876
560 02 Česká Třebová

honza.cech@czechgroup.cz

+420 774 201 483

*
*